درباره تیم ما

درباره ی تیم ما بیشتر بدانید

محسن شعبانی

فارغ التحصیل ممتاز MBA از سازمان مدیریت صنعتی تهران

عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران

دارای نزدیک به 20 سال سابقه ی فعالیت در حوزه های؛ مالی، منابع انسانی، تدوین و پایش استراتژی و استقرار مدل EFQM و سیستم ها و استاندارد های مدیریتی در شرکت ها و بنگاه های دولتی و خصوصی

آنابل مک کالو

اسکارلت کوهن

د.

توماس وارگاس

آیا تیم ما را دوست دارید؟

به ما بپیوندید