بازاریابی حضوری چیست؟

بازاریابی حضوری روشی از بازاریابی و فروش است که در آن، فروشنده‌ها و بازاریابان شرکت، به صورت مستقیم با مشتری ملاقات می‌کنند و سعی در فروش و جذب مشتری دارند. اما برای شناخت دقیق‌تر پیشنهاد می‌کنم ابتدا واژه‌ی بازاریابی و فروش را با یکدیگر مقایسه کنیم.