12 توصیه برای رسیدن به انضباط شخصی و موفقیت در زندگی

ر می‌خواهید در مسیر رسیدن به انضباط شخصی موفق عمل کنید، نباید به اهدافی بسنده کنید که ماه‌ها پیش برای خود مشخص کرده بودید. اهدافتان را دوباره ارزیابی کنید، در صورت نیاز آن‌ها را تغییر دهید و در نهایت آن‌ها را روی کاغذ بیاورید.

مهارت‌های مدیریت زمان کدامند؟

آیا تا بحال به این موضوع فکر کرده‌اید که چرا بعضی افراد همیشه زمان کافی برای انجام کارهایشان دارند در حالیکه بعضی با وجود عجله‌ای که در انجام کارها دارند به نظر هیچ وقت کارشان به اتمام نمی‌رسد؟